Länk till Pireva startsida

Ansökan om ändring av tömningsintervall för restavfall

Önskar ändra tömningsintervall på restavfall till:
De personuppgifter som du lämnar till oss skyddar vi enligt gällande dataskyddsförordning. 
Läs mer här