Länk till Pireva startsida

Ansökan om större matavfallskärl

Hushåll med särskilda behov som skapar utrymmesbrist i sitt ordinarie matavfallskärl på
140 liter kan ansöka om att att få ett större kärl på 240 liter. Beviljade ansökningar om större matavfallskärl ska förnyas varje år då den gäller 1 år i taget mellan 1 januari t.o.m. 31 december kommande år.

Ansök om större matavfallskärl

Du som tidigare ansökt och beviljats ett större matavfallskärl ska årligen ompröva din ansökan genom att fylla i blanketten som finns i länken nedan. Ansökan om större matavfallskärl gäller 1 år i taget mellan 1 januari t.om. 31 december kommande år.

Hushåll som inte skickar in en förnyad ansökan om större matavfallskärl senast
31 december innevarande år 
kommer att få sitt kärl utbytt till ett mindre på 140 liter.

Ansök om förlängning att få behålla större matavfallskärl