Länk till Pireva startsida

Invasiva växter

Invasiva växter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige. Därför är det viktigt att du lämnar invasiva växter till ÅVC på ett kontrollerat sätt. På ÅVC finns en försluten container som är avsedd för invasiva växter. Om invasiva växter felaktigt råkat hamna i trädgårdsavfallet, ökar risken för spridning via jord och vind, vilket vi vill undvika.

Idag sprids djur, växter och svampar över hela världen med hjälp av människan. När arterna trivs för bra i sin nya miljö ökar de så kraftigt att det påverkar den biologiska mångfalden och benämns då som invasiva.


Nej till att kompostera invasiva växter i naturen, Ja till att paketera dem i försluten säck.

Illustation: Li Rosén Zobec/Typoform.

Om invasiva växter läggs i trädgårdsavfallet eller i din kompost hemma kan fröerna sprida sig. Det är därför förbjudet att sprida invasiva arter genom att t.ex. kompostera dem hemma eller lägga dem i trädgårdsavfallet på återvinningscentralen.

Så här hanterar du invasiva växter:

1. Redan hemma paketerar du växterna i dubbla sopsäckar

2. Häll vatten i säcken, vilket snabbar på förmultning och minskar risk för att fröer sprider sig

3. Frakta säcken väl försluten, för att förhindra spridning via vind

4. Väl inne på Bredviksbergets avfallsanläggning ska du slänga säcken i den förslutna containern avsedd för invasiva växter.


Illustration av transportering av invasiva växter

Illustation: Li Rosén Zobec/Typoform.

Avfallet transporterar Pireva sedan i försluten container till förbränning, för att förhindra vidare spridning.

Tack för att du bidrar till miljömångfald!


Vilka invasiva växter kan du stöta på? Se länk nedan.
Vanligaste invasiva växterna (extern länk till Naturvårdsverket).

Det är i första hand de EU-listade arterna, som kommuner och andra markägare är skyldiga att bekämpa.