Länk till Pireva startsida

Invasiva växter

Invasiva växter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige. Därför är det viktigt att du lämnar invasiva växter till ÅVC på ett kontrollerat sätt. På ÅVC finns en försluten container som är avsedd för invasiva växter. Om invasiva växter felaktigt råkat hamna i trädgårdsavfallet, ökar risken för spridning via jord och vind, vilket vi vill undvika.

Idag sprids djur, växter och svampar över hela världen med hjälp av människan. När arterna trivs för bra i sin nya miljö ökar de så kraftigt att det påverkar den biologiska mångfalden och benämns då som invasiva.

Om invasiva växter läggs i trädgårdsavfallet eller i din kompost hemma kan fröerna sprida sig. Det är därför förbjudet att sprida invasiva arter genom att t.ex. kompostera dem hemma eller lägga dem i trädgårdsavfallet på återvinningscentralen.KLART! Lägg som dold sida på webb. Använd sedan sidan som hemsidenyhet säsongsbaserat.
 Lägg in i årshjul när den ska publiceras och döljas.
KLART! Bild på lupiner ex Most photos/unsplash.
 Beskrivning om IV är och hur de kan spridas (se Tomas webblänk annan kommun)
KLART! Så här hanterar du IV (se punktlista nedan)
KLART! Länk till Naturvårdsverket "Vanligaste invasiva arterna". Invasiva växter i nya skyltsystemet.
 

Har du invasiva växter att tillintetgöra? 🥀

Så här hanterar du invasiva växter:

1. Redan hemma paketera växterna i dubbla sopsäckar

2. Hälla vatten i säcken, vilket snabbar på förmultning och minskar risk för att fröer sprider sig

3. Frakta säcken väl försluten, för att förhindra spridning via vind

4. Väl inne på Bredviksbergets avfallsanläggning ska du slänga säcken i den förslutna containern avsedd för invasiva växter.

Avfallet transporterar Pireva sedan i försluten container till förbränning, för att förhindra vidare spridning.

Tack för att du bidrar till miljömångfald!


Vilka invasiva växter kan du stöta på? Se länk nedan.
Vanligaste invasiva växterna (extern länk till Naturvårdsverket).