Länk till Pireva startsida

Sommartömning av avfall har startat

Pirevas service med sophämtning från fritidshusområden startade upp i början av maj.
Sommartömning av avfall
Vecka 18 startade sommartömning av avfall på fritidshusområden. Sophämtningen av avfall för fritidshus sker mellan vecka 18-39. Kärl, containers och sophus kommer att tömmas regelbundet under denna period. 
 
Latrinkärl
Pireva har ett särskilt latrinkärl till försäljning på Bredviksbergets ÅVC som är återvinningsbart. I priset för kärlet ingår att vi hämtar upp latrinkärlet i anslutning till den plats där man lämnar sitt avfall på fritidshusområden. Mellan vecka 18-39 hämtar vi upp latrinkärl från fritidshusområden.  Har du ett latrinkärl av denna modell som du behöver få upphämtat ställ ut det i anslutning till den plats där vi tömmer ert avfall.
 
Har du några frågor om sommarhämtning för fritidshus eller sommarvatten kan du kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 00.