Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Explosivt avfall”

1

Sorteras som:

Explosivt avfall

2

Lämnas här:

Mer information

T.ex. sprängämnen, ammunition, nödraketer och fyrverkerier!

Återvinning
På de flesta håll tar polisen emot explosivt avfall. Kontakta dem först. OBS! Får ALDRIG lämnas på återvinningscentralen

Vad vill du bli av med?