Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Skrotbilar/mc”

1

Sorteras som:

Skrotbilar/mc

2

Lämnas här:

Mer information

Återvinning
Materialåtervinns. LÄMNAS TILL BILDEMONTERING

Vad vill du bli av med?