Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Läkemedel”

1

Sorteras som:

Läkemedel

2

Lämnas här:

Mer information

För läkemedel är det ett nationellt producentansvar. Det innebär att alla apotek är skyldiga att ta emot läkemedelsavfall och se till att det tas omhand på ett miljömässigt bra sätt. Läkemedel kan ställa till med stor skada i naturen och därför är det viktigt att du samlar in dessa och lämnar ifrån dig dina överblivna läkemedel till apoteket.

Vad vill du bli av med?