Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Trädgårdsavfall”

1

Sorteras som:

Trädgårdsavfall

Mer information

Exempelvis löv, gräs och mindre kvistar lämnas i löv och gräs. Grenar lämnas som ris.

Återvinning
Löv, gräs och mindre kvistar komposteras och blir till ny näringsrik kompostjord. Ris och grenar flisas och energiåtervinns LÄMNAS PÅ ÅTERVINNINGSCENTRAL

Vad vill du bli av med?