Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Åter till butik”

1

Sorteras som:

Åter till butik

Mer information

Producenterna har ett nationellt uppdrag att ta tillbaka uttjänta produkter och återvinna dem . Som konsument kan du lämna in dina uttjänta produkter på butiker som har försäljning av dem. I nästa skede hämtar producenterna produkterna/avfallet från butiken och för dem till behandlingsanläggningar som ser till att de återvinns.
 
Exempel på produkter åter till butik: Bildäck på fälg. 

Vad vill du bli av med?