Länk till Pireva startsida

Till butik som säljer sådana varor

För vissa varor gäller så kallat producentansvar. Det betyder att tillverkare/importörer har uppdrag att ta tillbaka uttjänta produkter och se till att de återvinns. Du som konsument ska lämna dina uttjänta produkter till de insamlingssystem som producenterna ordnat.