Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Matavfall”

1

Sorteras som:

Matavfall

Mer information

Sätts, utan förpackning, i godkänd påse av bioplast eller papper och läggs i kärlet för matavfall.

Återvinning
Rötas och blir till bl.a. biogas som används som fordonsbränsle i sopbilar och bussar. OBS! Hemkompostering av matavfall måste anmälas till kommunen.

Vad vill du bli av med?