Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Farligt avfall”

1

Sorteras som:

Farligt avfall

Mer information

Farligt avfall är precis som det låter ett avfall som kan påverka vår miljö och förgifta människor, djur och natur ifall det hanteras på felaktigt sätt. Därför får farligt avfall aldrig läggas i det vanliga avfallet utan ska alltid lämnas till korrekt insamlingställe. 
 
Exempel på farligt avfall: Olja, bensin, lösningsmedel, målarfärg, bekämpningsmedel, hushållskemikalier
 
Återvinning
Farligt avfall mellanlagras hos Pireva för att sedan skickas iväg för återvinning, destruktion eller slutförvaring beroende på avfallets egenskap.

Annat material inom samma kategori

Vad vill du bli av med?