Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Tidningar och andra trycksaker”

1

Sorteras som:

Tidningar och andra trycksaker

Mer information

Tex dagstidningar, broschyrer och pocketböcker. Kollegieblock kan läggas bland tidningar tillsammans med spiralen, men plocka bort kartongen som ska läggas i pappersförpackningar

Återvinning
Tidningar och andra trycksaker blir till nya tidningar, men även till toalett- och hushållspapper. LÄMNAS TILL ÅTERVINNINGSSTATION

Vad vill du bli av med?