Länk till Pireva startsida

I särskild behållare i soprum om sådan finns

I de flesta flerfamiljshusen i Piteå har hyresvärden ordnat med utökad insamling så att hyresgästerna har möjlighet att sortera ut och lämna förpackningar, tidningar och returpapper i särskilda kärl i sophuset/utrymmet. I vissa fall finns även möjlighet att lämna småbatterier, lampor och småelektronik i särskilda boxar.
 
Utbudet av vilka avfallsslag du kan sortera i ett soprum/utrymme kan variera beroende på vad hyresvärden beställt för abonnemang av Pireva.