Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Metallförpackningar”

1

Sorteras som:

Metallförpackningar

Mer information

T.ex. konservburkar och kaviartuber. Förpackning MÄRKT MED farosymbolerna dödskallen, gasbehållare och/eller döda fisken ingår INTE i förpackningsinsamlingen, utan lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen. Förpackningar MÄRKT MED ÖVRIGA farosymboler och med flytande och fasta RESTER och DRIVGASER kvar i förpackningen lämnas också som farligt avfall på återvinningscentralen. Förpackning UTAN farosymboler ska lämnas på en återvinningsstation. Metallsprayflaskor ska dock vara HELT TÖMDA på flytande och fasta rester samt drivgaser. Korken/locket av metall kan sitta kvar. Dryckesburkar med svenskt pantmärke lämnas mot pant i butik.

Återvinning
Metallförpackningar såsom konservburkar och kaviartuber blir ex till järnvägsräls, motordelar och armeringsjärn. Inget är för litet för att återvinnas, minsta kapsyl gör nytta. Metall kan återvinnas nästan hur många gånger om helst. LÄMNAS TILL ÅTERVINNINGSSTATION eller fastighetsnära insamling

Vad vill du bli av med?