Länk till Pireva startsida

Bruna kärlet hemma vid fastigheten

Matavfall lägger du i en särskild matavfallspåse av majsstärkelse som Pireva delar ut till hushållen. Matavfallspåsen lämnas i det bruna kärlet vid din fastighet.