Länk till Pireva startsida

Apoteket

Överblivna läkemedel som är receptfria eller receptbelagda för människor och djur lämnas till apoteket. Exempel på läkemedel är tabletter, kapslar, stolpiller och flytande vätskor. När läkemedel lämnas till apoteket ska man lägga det i en särskild returpåse som apoteket tillhandahåller eller en genomskinlig påse.
 
Sprutor, kanyler och insulinpennor lägger man i en särskild kanylbehållare som finns till försäljning på apoteket. Behållaren lämnas sedan in på närmaste apotek.