Länk till Pireva startsida

I butiker som säljer batterier

Butiker som idag säljer elektronik och batterier ska kostnadsfritt ta emot elavfall enligt en-mot- en principen. Det innebär att om du som kund köper en produkt har du möjlighet att lämna in en kasserad och förbrukad produkt med samma funktion på försäljningsstället. 
 
Du kan lämna förbrukade småbatterier till butiker som säljer småbatterier.