Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Restavfall”

Mer information

Restavfall är avfall som inte går att materialåtervinna eller energiutvinna.
 
Exempel på restavfall: porslin, keramik, dricksglas, glasprydnader, speglar, lerkrukor, säkringar
 
Återvinning
Restavfall läggs på Bredviksbergets deponi.

Vad vill du bli av med?