Länk till Pireva startsida

I flerfamiljshus i särskilt kärl i soprummet

Om du bor du i flerfamiljhus så finns kärl för restavfall i soprummet/utrymmet eller vid uppställningsplatsen för sopkärl.