Länk till Pireva startsida

Avfallsslag

Trädgårdsavfall m.m

       

 

Återbruk

        

 

Papper

   

 

Pappersförpackningar

 

 

Glasförpackningar

 

 

Metall

 

 

Byggavfall

                

 

Elektronikavfall

             

 

Farligt avfall

             

 

Plast & gummi

      

 

Restavfall