Länk till Pireva startsida

Lysrör

SORTERAS SOM: Elavfall

Avfall med sladd eller batteri. Lämnas på återvinningscentral

Återvinning
Återvinns och blir till nya produkter.