Länk till Pireva startsida

Kabel

SORTERAS SOM: Elavfall

Avfall med sladd eller batteri. Lämnas på återvinningscentral

Återvinning
Återvinns och blir till nya produkter.