Länk till Pireva startsida

Ljuskällor

EXEMPEL: Glödlampor, lågenergilampor och lysrör kortare än 60 cm.

SORTERAS SOM: Elavfall

Avfall med sladd eller batteri. Lämnas på återvinningscentral

Återvinning
Återvinns och blir till nya produkter.