Länk till Pireva startsida

Småelektronik

EXEMPEL: Mobiltelefoner och laddare, läsplattor, elektriska leksaker, eltandborstar, små elektriska eller batteridrivna hushållsapparater.

Återvinning
Återvinns och blir till nya produkter.