Länk till Pireva startsida

Batterier

EXEMPEL: Lösa småbatterier används i till exempel ficklampor, bärbara cd-spelare, klockor eller kameror. Inbyggda batterier finns bland annat i eltandborstar, leksaker eller verktyg.

Lämnas på återvinningscentral

Återvinning
Mycket metaller och andra material kan materialåtervinnas. En del energiåutvinns medan kvicksilver slutförvaras på ett säkert sätt.