Länk till Pireva startsida

Kyl & frys

Privatpersoner kan lämna kyl och frys på återvinningscentralen.

Återvinning
Freonet tas omhand och förbränns. Skåpen plockas isär, metaller återvinns, smälts ner och används till nya produkter.