Länk till Pireva startsida

Bilbatterier

SORTERAS SOM: Farligt avfall

Hushållsavfall som är skadligt för människor eller miljö. T.ex. aceton, nagellack och målarfärg lämnas på återvinningscentral. Tänk på att förpacka farligt avfall ordentligt och märk upp med innehåll.

Återvinning
Det mesta återvinns. Det som inte går att återvinna förbränns eller deponeras under säkra former.