Länk till Pireva startsida

Invasiva växter

Invasiva växter

EXEMPEL: Blomsterlupin, vresros, kanadensikt gullris, jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla, tromsöloka, parkslide

Invasiva främmande arter kan orsaka stor skada på miljön. Sverige arbetar i första hand förebyggande för att minska riskerna.

 

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.