Länk till Pireva startsida

Farligt avfall

SORTERAS SOM: Farligt avfall

Oljor, färg, lösningsmedel, sprayflaskor och olika kemikalier. Viktigt att sortera rätt.

 

Observera att läkemedel och explosiva varor, till exempel ammunition och fyrverkerier, lämnas in till återförsäljaren efter användning.

 

Återvinning
Det mesta återvinns. Det som inte går att återvinna förbränns eller deponeras under säkra former.