Länk till Pireva startsida

Litiumbatterier

SORTERAS SOM: Småbatterier

 

Återvinning
Mycket metaller och andra material kan materialåtervinnas. En del energiåutvinns medan kvicksilver slutförvaras på ett säkert sätt.