Länk till Pireva startsida

Gips

Gips

EXEMPEL: Gips, gipsskivor

Används som kontruktionsmaterial på avfallsanläggningen. LÄMNAS PÅ ÅTERVINNINGSCENTRAL