Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Avfall till ÅVC”

1

Sorteras som:

Avfall till ÅVC

Mer information

Det här är avfall som inte hör till någon av de andra kategorierna och det kan lämnas till oss på Bredviksbergets ÅVC.

Exempel på ÅVC-avfall:
Byggavfall, fönster, dörrar, stubbar, grus, sten, jord, döda djur, latrin i hink.

Asbest ska vara inplastad när det kommer och lämnas i den särskilda asbestcontainern på Bredviksbergets ÅVC. Om asbest kommer i en container ska denna vara täckt. 


Återvinning
När du kommer till Bredviksbergets ÅVC ska du sortera och lämna avfallet på rätt ställe beroende på vilket avfall det är. Därifrån tar vi hand om det och för det vidare till materialåtervinning, energiåtervinning eller i sista hand deponering. Allt beror på vilket material avfallet består av. 
 
Se karta över vilka avlämningsställen vi har på Bredviksbergets ÅVC

Annat material inom samma kategori

Vad vill du bli av med?