Länk till Pireva startsida

Slamtömning

När brunnen är full

Det finns mer än tre tusen slambrunnar och slutna tankar för enskilt avlopp i Piteå. Tömningen beställer du hos oss på Pireva. Vi sköter de ordinarie tömningarna via vår- och höstrundor men det går förstås att beställa extra tömning också.

Vårens tömning av slambrunnar/tankar påbörjas under v.14. 
Tänk på att vägen till slambrunn/ tank måste vara plogad och brunn/tank framskottad för att fordonet ska kunna ta sig fram för tömning. Om tömningen inte kan utföras kommer en framkörningsavgift att debiteras.
Om fordonet inte får trafikera väg som skyltats med begränsad bärighet, måste detta meddelas till Pireva senast 1 april 2019.

Tömingen sker områdesvis, se körplan av slamtömning här.