Länk till Pireva startsida

Tillfällig sida - Formulär

Dygnet runt service

Pireva erbjuder kunder möjlighet att dygnet runt hanterar sitt avfallsabonnemang och göra beställningar av olika tjänster via de formulär och blanketter som finns här.

När du fyller i ett beställningsformulär skickas det vidare till en e-postadress där vår kundservice tar emot den och ser till att den beställda tjänsten utförs. Några av de beställningar som du kan göra via formulär är begäran av extratömning av ditt avfallskärl, reparation av trasigt avfallskärl, samt hyra av container m.fl.

Anmälan görs på blanketter (pdf) som du sparar och laddar ner i din dator, för att sedan fylla i och skicka in till Pireva via post (där underskrift krävs) eller e-post.
I rubrikerna nedan kan du ta del av beställningsformulär, anmälnings- och ansökningsblanketter som berör avfall & återvinning.