Länk till Pireva startsida

Småbatterier

Bild, sorteringskategori

För batterier är det ett nationellt producentansvar. Det innebär att producenterna ska ta tillbaka uttjänta småbatterier och återvinna dem. Batterier räknas som farligt avfall och kan ha en stor påverkan på vår miljö ifall de hamnar ute i naturen och därför ska de lämnas in på ett insamlingsställe för småbatterier.
  
Exempel på småbatterier: Småbatterier från batteridrivan apparater som exemplevis fjärrkontroll, ficklampa, telefon, radioaapparat, klocka, CD-spelare, leksaker. 
 
Återvinning
Småbatterier skickas iväg för materialåtervinning, destruktion eller slutförvaring beroende på avfallets egenskap.

Röda holken på ÅVS
I butiker som säljer batterier
I särskild behållare i soprum om sådan finns
Bredviksbergets ÅVC
Mobila ÅVC