Länk till Pireva startsida

Farligt avfall

Miljöriktig hantering

Farligt avfall är ämnen och material som måste tas om hand och behandlas separat för att undvika att det kan hamna i naturen och skada miljön. Företag har skyldighet att se till att deras farliga avfall avyttras och tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
Vi på Pireva erbjuder avgiftsbelagda tjänster där vi kan ta emot, hämta och transportera farligt avfall från verksamheter. Tjänsten innebär att vår personal som är certifierade för att transportera farligt gods hämtar upp det farliga avfallet hos erat företag, sorterar upp det på avfallsanläggningen och skickar det vidare till olika behandlingsanläggningar.
 
Företagskunder som själva vill lämna farligt avfall på Bredviksbergets avfallsanläggning kan göra det. När en verksamhet kommer med farligt avfall till Bredviksbergets avfallsanlägging anmäler man sin ankomst till vår kundservice som gör en bedömning av avfallet och hur det ska debiteras innan det lämnas till personalen på mottagningsstationen för farligt avfall.  
 
Farligt avfall från företag och organisationer innefattas av mottagningsavgifter där det debiteras per kg eller mängd. Mottagningsavgifterna varierar från 0 kr om det är producentansvar på avfallet och uppåt beroende på avfallet beskaffenhet.
 
I rubrikerna nedan får du veta mer om vilket farligt avfall som vi tar emot från företag, hur avfallet ska hanteras och vilka mottagningsavgifterna är. För beställning av hämtning och transport av farligt avfall kontakta vår kundservice på 0911-931 00. 

Farligt avfall som Pireva tar emot från företag

ContentLink
Olja och bensin
ContentGuid
2d7bff46-d97b-4fda-838f-799316a72359
ContentGroup
IsReadOnly
ContentLink
Färg och limrester
ContentGuid
4e636209-8c82-485e-abbd-b2bb5dc8a69d
ContentGroup
IsReadOnly
ContentLink
Lösningsmedel och starka rengöringsmedel
ContentGuid
39aba3b6-a9f3-4f13-95a9-223cd0b128df
ContentGroup
IsReadOnly
ContentLink
Bekämpningsmedel
ContentGuid
3d6e88c1-4134-4b9f-982b-658769154335
ContentGroup
IsReadOnly
ContentLink
Kemikalier
ContentGuid
cec4e03d-a09a-4548-b288-cbdbdbeb8544
ContentGroup
IsReadOnly
ContentLink
El-avfall, elektronik och elektriska apparater
ContentGuid
a30370ce-31aa-4472-806c-04ef0c5498e1
ContentGroup
IsReadOnly
ContentLink
Glödlampor, lågenergilampor och lysrör
ContentGuid
1a2a9fe6-5c39-4892-834f-2e4916d2d17c
ContentGroup
IsReadOnly
ContentLink
Batterier
ContentGuid
f2c76500-098f-4240-94c3-782b8bbc281d
ContentGroup
IsReadOnly