Länk till Pireva startsida

Världstoalettdagen

45 ton skräp spolas varje år ned i pitebornas toaletter och skapar stora besvär för våra avloppsreningsverk och pumpstationer. Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper är tyvärr en vanlig fulspolning i kommunen. Totalt rensas ca 1,32 kg per person och år bort från rensgaller och pumpar vid Sandholmens avloppsreningsverk.

 

Varje är infaller FN:s världstoalettdag den 19:e november, vars syfte är att uppmärksamma
sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och
rent vatten. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. I Piteå kommun spolar piteborna ned 45 ton skräp i toaletterna varje år och detta skapar stora besvär ute på Sandholmens avloppsreningsverk.

 

Att hushållspapper är den vanligaste fultorkningen var förväntat men undersökningen visar också att en stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna. I Piteå kommun orsakar hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper, stora problem för reningsverk, pumpstationer och i toaletten.

 

- Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper, är tyvärr en vanlig fulspolning i Piteå. Många känner dock inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning på vårt reningsverk då det kan orsaka stopp och onödiga hanteringskostnader, säger Mikael Bergman driftledare på Sandholmens avloppsreningsverk.

 

Hoppas på beteendeförändring

Förutom stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas ca 1,32 kg per person och år bort från reningsverket på Sandholmens avloppsreningsverk.

 

- Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om skillnaden mellan toalettpapper och annat papper får många att ändra sitt beteende och slänga övrigt papper bland det brännbara avfallet istället, men också att fulspolare tänker till innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, tillägger Mikael Bergman driftledare på Sandholmens avloppsreningsverk.

 

Sveriges Vanligaste Fultorkningar

  1. Hushållspapper (24%)
  2. Pappersnäsduk (10%)
  3. Servetter (7%)
  4. Våtservetter (6%)
  5. Pappershandduk (3%)
  6. Utrivna tidningssidor (2%)
  7. Underkläder eller annan textil (1%)
  8. Annat (1%)

 

TOALETTVETT

Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i
toaletten.

Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland det brännbara avfallet och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland brännbara sopor.

Detta får man slänga i toan:

Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som ska spolas ner i toaletten.

 

Uträkning

450 000 kg rens/34 000 personer = 1,32 kg per person/år (1320 gram) denna uträckning gäller vid reningsverket på Sandholmen. (inte övriga reningsverk ute i byarna)

 

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget
YouGov. Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/kampanjer/varldstoalettdagen/

Foto: Ulf Nyberg, VA SYD