Länk till Pireva startsida

Tvätta din bil i en tvätthall

För miljöns skull

Ta hand om din bil och tvätta den i en automattvätt eller tvätthall som är utrustad med en reningsanläggning. När du tvättar bilen manuellt i en tvätthall tänk då på att tvättmedlet ska vara av sådan typ att det kan tas om hand av reningsanläggningen.
Tvätta aldrig bilen på gatan eller asfalterad mark. Tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnar och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen.
  
Om man inte har tillgång till en tvätthall är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ned i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.