Länk till Pireva startsida

Taxa 2024 - frågor och svar

1 januari 2024 kommer taxorna för Pirevas tjänster att öka. Här har vi samlat vanliga frågor och svar.
Varför kommer taxorna öka?

Pireva står inför flera stora investeringar, inom både vatten och återvinning, för att underhålla gamla anläggningar och möta nya krav. Här kan du läsa mer om investeringarna.
Pireva har även lån för tidigare investeringar, som nu har fått ökade räntor och påverkar att taxorna ökar.

Varför har taxorna inte höjts tidigare?

Pireva är ett kommunalt bolag som delvis finansieras av taxor från medborgarna. De verksamhetsområden som finansieras av taxor, får inte bygga kapital på längre sikt än vad vi gör nu. Det betyder att fastän Pireva har vetat om att investeringarna ska komma nu, har vi inte kunnat höja taxan för att ta höjd för det tidigare på grund av lagen. 

Kommer Pireva gå med vinst nu när taxorna ökar?

Nej. Pireva, som kommunalt bolag som finansieras av taxor, får inte gå med vinst. Däremot så bygger vi upp kapital som kommer användas till investeringarna de kommande åren och minskar därmed lånebehovet. 

 

2024 höjs VA-taxan med 20 procent. En mindre del av höjningen täcker ökade kostnader för driften. En stor del av höjningen är kopplad till genomförda och pågående investeringar som innebär ökade avskrivningar och räntor. Resterande går till att bygga kapital för framtida för ett nytt vattenverk.

Det innebär att när vi börjar bygga vattenverket har Pireva ca 10 procent (50 miljoner kr) i eget kapital om vi håller nuvarande fonderingstakt för en investering på ca 500 miljoner kronor. 

Hur kan man som privatperson påverka sin kostnad?

En ökning av taxan, samtidigt som många andra levnadskostnader ökat, förstår vi att det kommer olägligt. Tips för att minska sin kostnad:

  • För dig som har extra stort kärl för restavfall kan en ökad sortering av ditt avfall minska din avfallskostnad, då du kan byta till vanlig storlek på kärlet. 

Kommer de att höjas varje år?

Ja. Taxorna har historiskt sett alltid indexjusterats. Men de kommande åren ska även taxan täcka för delar av investeringsbehovet. Hur mycket de kommer öka varje år är inte fastställt, men enligt våra beräkningar handlar det om cirka 10-20% /år de kommande 10 åren. 

 
Hur har taxahöjningarna sett ut historiskt?
2024 VA-taxa: 20,0% Återvinning: 7,6% 
2023 VA-taxa: 11,0% Återvinning: 7,5% 

2022 VA-taxa: 5,2% Återvinning: 4,2% 

2021 VA-taxa: 4,0% Återvinning: 4,0% 

2020 VA-taxa: 4,0% Återvinning: 3,7% 

     
Hur mycket kommer de att höjas?

VA-taxorna kommer höjas med 20 procent från och med 1 januari 2024. Avfallstaxan höjs med 7,6 procent för 2024.
För en normalvilla innebär det en ökning på cirka 137 kr/månad för VA och cirka 15 kr/mån för avfall.

Av de 20 procent är det 11,8 procent som täcker de ökade kostnaderna för ränta, avskrivningar och för att kunna driva ordinarie drift. Resterande går till att bygga kapital för framtida investeringar för ett nytt vattenverk.
Det innebär att när vi börjar bygga vattenverket har Pireva ca 10 procent (50 miljoner kr) i eget kapital om vi håller nuvarande fonderingstakt för en investering på ca 500 miljoner kronor. 

Vad får piteborna för taxan?

- Insamlingen och behandlingen av ditt avfall.
- Återvinningscentralen med Anytime.
- Kundservicen till Piteås alla medborgare.
- Utveckling av Piteås arbete med återvinning.

- Ett upprustat ledningsnät så att man fortsatt kan få långsiktigt säker leverans av rent dricksvatten och fungerande bortledning av avlopp till rening.

- Underhåll och utveckling av vattenverk för långsiktigt säkerställd leverans av hälsosamt dricksvatten.

- Underhåll och utveckling av avloppsreningsverk som kan säkerställa reningen för att skydda Piteås sjöar och vattendrag.