Länk till Pireva startsida

Sommarvattnet slås på vecka 19

Pirevas service med sommarvatten till fritidshus startar upp i maj månad.
Måndag den 7 maj påbörjades arbetet med att slå igång sommarvatten till fritidshusområden. Arbetet med att slå på sommarvatten kommer att pågå under vecka 19-21. Fastighetsägaren ansvarar för att fastigheten är förberedd inför påslagningen t.ex. ska alla slangar är ihopkopplade och att eventuella ventiler och kranar är stängda.

Den som valt ett abonnemang med individuell öppning har möjlighet att boka tid för detta hos vår kundservice på tel. 0911-931 01. Påslagningen av sommaravatten utförs dagtid och ska beställas minst två veckor i förväg.