Länk till Pireva startsida

Hjälp oss att göra Piteå bättre!

Pireva genomför just nu ett arbete för ett renare, mer hållbart Piteå och vi vill ha din hjälp!

Visste du till exempel att..

  • Bara genom att ställa alla avfallskärl på samma sida så minskar vi körsträcka, bränsleförbrukning och tidsåtgång. Dessutom ökar trafiksäkerheten. Detta är känt som Grön Rutt.
  • Piteå var en av de första kommunerna i landet som införde utsortering av matavfall.
  • Återvinning Anytime gör Återvinningscentralen på Bredviksberget till Sveriges mest tillgängliga återvinningscentral. Det gör det enkelt och smidigt för Piteborna att återvinna! Vi tycker det ska vara lätt att göra rätt.

Vi vill så klart bli ännu bättre, och nu vill vi ha din hjälp att komma på fler briljanta idéer! Har du en idé om hur Piteå skulle kunna bli en renare eller mer hållbar stad? Det kan handla om allt ifrån en enkel förändring av en skylt du passerar dagligen, till komplexa idéer som sparar på tid, pengar och miljö.  Inget är för stort eller för litet. Tipsa oss i brevlådan längst ner på sidan!
Avfallstrappan.
Det stora målet är att flytta Piteå Kommun högre upp på Avfallstrappan. Ju högre upp vi kommer desto närmare är vi ett hållbart, cirkulärt samhälle där inget går till spillo. Stegen på trappan är... 
  1. Deponera - Att gräva ner avfall i marken är så klart den minst cirkulära lösningen. 
  2. Energiåtervinna - Om materialet inte går att återvinna så ser vi till att få ut energi vid förbränningen. Detta är även känt som brännbart. 
  3. Återvinna - Materialåtervinning av allt från PET-flaskor till metall är toppenbra! Varför tillverka eller bryta nytt när så mycket redan finns i systemet? 
  4. Återanvända - Det går ännu mindre energi om något kan återanvändas som det är istället för den ibland energikrävande processen som krävs för att materialåtervinna. Därför är det så smart att handla second hand eller återanvända t.ex gamla glasburkar.
  5. Minimera - Ju mindre vi använder, desto mindre avfall producerar vi. Detta är extra lätt att praktisera genom att minska användandet av engångsartiklar, men det är även värdefullt att fundera över sin egen konsumtion. 
Under 2022 kommer vi att presentera en ny avfallsplan där syftet är att sätta mål för hur avfallshanteringen kan förbättras och hur vi tillsammans kan ta ett steg upp i avfallstrappan. Tipsa oss gärna om din idé nedan. Ingen idé är för stor eller för liten. Allt som bidrar till ett renare, mer hållbarart Piteå är varmt välkommet.  

Beskriv ditt förslag i vår förslagsbrevlåda nedan så kan vi ta med det i vårt fortsatta arbete.  

Resultatet av arbetet kommer att presenteras i en utställning under våren 2022. Håll ögonen öppna!

 


 

Förslagsbrevlådan