Länk till Pireva startsida

Plockanalys

I slutet av 2022 utförde Pireva tillsammans med Lumire i Luleå och Bodens kommun en plockanalys för att se sorteringsgraden av avfall. Nu är sammanställningen av resultatet klart.

Vad är en så kallad plockanalys?

En plockanalys innebär att vi samlar in en mängd avfall från ett urval av villor och flerfamiljshus i Piteå. Avfallet går vi sedan igenom - soppåse för soppåse - och ser hur väl avfallet är sorterat i varje avfallsslag. Vad som är sorterat korrekt och vad som ska sorteras ut till materialåtervinning eller i annat avfallskärl. Syftet med en plockanalys är för att se hur utvecklingen av sorteringsgrad är över tid. Plockanalysen fungerar även som en typ av nollmätning, en nollpunkt, inför kommande investeringar i projekt och satsningar för att förbättra sorteringsgraden. Projekt som kommer är exempelvis införandet av ny avfallsplan (plockanalysen är ett mål i avfallsplanen), samt inför anpassning av avfallsskyltar och insamlingsansvar för förpackningar. Senaste plockanalys genomfördes 2015.

Gemensamma siffror för Luleå, Boden och Piteå:
Brännbart avfall

  • 40 % av avfallet som sorterats i kärlet för brännbart är korrekt sorterat, det betyder att 60 % av avfallet är felsorterat som har kunnat tas omhand på ett bättre sätt.
  • 29 % är förpackningar. Gällande förpackningar har man som konsument redan betalat för att förpackningen ska tas omhand. Kastas förpackningen i brännbart avfall får man betala för den ytterligare en gång.
  • 19 % är matavfall som i stället ska sorteras i bruna tunnan som Matavfall för att sedan bli biogas. Ett mycket bättre (och billigare) sätt att ta hand om avfallet.
  • 0,4 % är farligt avfall, elektronik, batterier vilket aldrig ska kastas i något av kärlen.

Matavfall

  • 96 % av avfallet som sorterats i Matavfall är korrekt. Här ser vi dock att matavfallet innefattar en hel del matsvinn, alltså mat som är fräsch och ätbar som blivit avfall.

Invånarna i Luleå, Boden och Piteå sorterar bättre än genomsnittet för övriga Sverige, det visar resultatet från plockanalysen.

Vad visar plockanalysen om Piteå?
Jämför vi med det gemensamma resultatet för Luleå, Boden och Piteå så är Piteå ett par procent bättre på att sortera matavfall och aningen sämre på att låta farligt avfall, elektronik och batterier hamna i kärlet för Brännbart avfall. Resultatet från plockanalysens siffror från 2015 jämfört med 2022 är ganska lika varandra, i det stora hela. Även om Piteå fortsatt ligger bättre till än genomsnittet i Sverige så kan vi konstatera att det finns utrymme till förbättring. Johanna Lundström, återvinningschef på Pireva, är övertygad om att vi alla Pitebor tillsammans kan bli betydligt bättre på att sortera.

 

”Resultatet i plockanalysen visar att det finns stora möjligheter till förbättringar. Cirka 30 procent av det som slängs i den gröna tunnan som brännbart avser förpackningar. Förpackningar som istället skall återvinnas för att bli nytt material, förpackningar som idag kostar medborgarna mellan 1.5-2 miljoner kronor att förbränna när de går till energiåtervinning. Vi som miljöföretag behöver fortsätta att informera och skapa förutsättningar för våra medborgare att göra rätt och verka för en ökad materialåtervinning.”
 Foto på Återvinningschef i utomhusmiljö vid lastbil