Länk till Pireva startsida

Pirevas verksamhetsdag!

I fredags samlades alla medarbetare på Pireva för en gemensam verksamhetsdag. Temat för dagen var "Kunden i fokus" eftersom det är ett av våra viktigaste fokusområden. Pirevas uppdrag inom vatten och återvinning går ut på att göra det vi gör på ett så bra sätt som möjligt för våra kunder.
Vår VD Johan, inledde verksamhetsdagen med orden "Det är lika mäktigt varje gång detta händer, att få träffas och samlas, utbyta erfarenheter och enas om en gemensam väg framåt" En resa där vi som bolag måste rusta oss för framtidens strategiska utmaningar. Frågor som; hur förbereder vi oss inför dessa stora omställningar och hur kan vi ge kunderna upplevelser som skapar mervärde avhandlades.
 
Svaret på hur vi ska rusta oss för framtiden och vägen framåt hittar vi hos våra engagerade medarbetare och våra värderingar - Alltid du, Alltid vi, Alltid framåt, som guidar oss i det dagliga arbetet. ”Du är viktig och en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, vi gör det tillsammans och riktningen är framåt” avslutade Johan sin dragning.

Vi gästades av föreläsaren och skådespelaren Charlotte Lindmark från Glugg Produktion som på ett humoristiskt sätt levererade ett tänkvärt budskap om hur vi alla kan bidra till ökad kundnytta.

Dagen avslutades med att delge varandra det arbete som varje avdelning inom bolaget planerar att genomföra under året i syfte att Pirevas kunder (Piteå kommuns medborgare) ska få en ännu bättre upplevelse av våra tjänster och service.