Länk till Pireva startsida

"Tillsammans är vi starkast!"

Förra veckan var det kritiskt läge för vattenförsörjningen i de södra delarna av Piteå kommun. Vi vill passa på att rikta ett tack till dig som bidragit i den ovanliga och ansträngda situation som varit. Det var tillsammans vi lyckades vända ett utmanande läge till något hållbart. Tack!

”Tillsammans är vi starkast! Att se så många samverka vid en kritisk situation, där alla bidrar så gott det kan, det är otroligt vackert!” - Johan Bäcklin, vd på Pireva.

Det var ett ansträngt läge för oss under första veckan på det nya året då Pirevas krisledningsgrupp aktiverades. En stor vattenläcka drabbade både hushåll och företag i Munksund, Skuthamn, Pitholmen, Haraholmen och Jävre. På Pireva arbetade vi dygnet runt för att åtgärda det avbrott som skett på en stor matarledning till de södra delarna av Piteå. Under installationsarbetets fyra dygn var läget kritiskt men vi lyckades leverera vatten till näst intill alla kranar, mycket tack vare våra kunder! Grafen visar en kurva för trycknivån i vattenledningsnätet för södra Piteå under Trettondagen. Inom 15 minuter efter att ett SMS skickats ut vände kurvan och läget blev under kontroll igen. Vi vill därför rikta ett stort tack till dig i området som bidrog genom att använda så lite vatten som möjligt.

Samtidigt vill vi tacka alla er som skrivit mejl och positiva kommentarer på social medier till oss. Vi är stolta över att ha så förstående kunder, som är villiga att agera när det gäller för att samverka. Vår vd Johan Bäcklin visar tacksamhet med orden:
”Det är glädjande se att människor tar sig tid skriva för att tacka våra medarbetare. Det är jag som vd över bolaget som ska tacka både medarbetare, samarbetspartner och alla våra kunder som haft ansträngda vardagsförhållanden och samtidigt hejat på med lyckorop från sidlinjen. Alla har bidragit utifrån sina förutsättningar med att dra sitt strå till stacken. Att vi är som starkast när vi samverkar – det syns tydligt svart på vitt när vi sammanställer efter helgen.”