Länk till Pireva startsida

Pireva välkomnar nya kollegor från Piteå kommun

Kommunfullmäktige har idag (14/9) godkänt verksamhetsövergången där drift och underhåll av vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) övergår från förvaltningen samhällsbyggnad på Piteå kommun, till det kommunala bolaget Pireva. Verksamhetsövergången omfattar 16 medarbetare.

Pireva ansvarar i dagsläget för VA-anläggningarna i Piteå kommun. Bolaget bildades 2008 genom en sammanslagning av det kommunala bolaget Renhållning i Piteå AB och kommunens VA-verksamhet som tidigare bedrevs i förvaltningsform av Piteå kommun. Vid bolagiseringen av VA-verksamheten ingick inte driften och underhållspersonalen. De låg kvar i förvaltningsform, men utförde arbete på uppdrag av Pireva. 

Nu har fullmäktige tagit beslutet att samla hela VA-uppdraget. Drift och underhåll överförs till Pireva, även de 16 medarbetarna flyttas från Samhällsbyggnad till det kommunala bolaget.

”Vi är glada att få välkomna våra kompetenta samarbetspartners inom ledningsnät som medarbetare i Pireva. Vi ser en möjlighet att samordna och få en effektivare planering av underhåll, drift och investeringar, samt minska sårbarheten. Vi ser även möjligheten att kontroll och uppföljning blir effektivare och säkrare om hela verksamheten ligger inom bolaget.” säger Fredrik Bellander, vattenchef på Pireva.

”Det är idag en välfungerande verksamhet, men övergången förväntas ge ytterligare samordningsfördelar i form av ökad effektivitet och tydlighet för bägge parters organisationer” säger Johan Bäcklin, VD på Pireva.

Verksamhetsövergången är en del i ett större förändringsarbete inom förvaltningen samhällsbyggnad, med syftet att renodla och effektivisera samhällsbyggnads uppdrag.

”För oss på teknik och gator innebär detta att vi kan fokusera på drift och underhåll av gator, vägar och järnvägar. Det känns bra”, säger Micael Kemi, tf-avdelningschef teknik och gator.

För kommunkoncernen innebär förändringen en utökad samordning och bättre resursnyttjande på sikt. Målet är att verksamhetsövergången sker vid årsskiftet. Samtliga 16 medarbetare kommer att bli erbjuden tjänst på Pireva.