Länk till Pireva startsida

Pireva säljer sin verksamhet på Haraholmen - förvärvas av Stena Recycling

Pireva säljer sin verksamhet på Haraholmen - förvärvas av Stena Recycling


Piteå Renhållning och Vattens verksamhet för Farligt Avfall (FA) vid Haraholmens industriområde förvärvas av Stena Recycling.

För Pireva är försäljning av FA-verksamheten en viktig strategisk affär då det skapar förutsättningar att fokusera på bolagets kärnverksamhet och det som ingår i bolagets kommunala uppdrag. För Pireva som verksamhetsutövare och Piteå hamn som markägare har det varit viktigt att hitta en ny aktör som långsiktigt kan investera och utveckla FA-verksamheten, som idag sysslar med olika typer av reningsprocesser för bland annat oljeskadat vatten.

Flera företag har varit intresserade av att förvärva verksamheten och fortsätta driva FA-anläggningen. ”En förutsättning för försäljningen har varit att en ny verksamhetsutövare har konkreta planer på hur den nuvarande anläggningen ska utvecklas och expanderas,” säger Johan Bäcklin VD Pireva.

En välfungerande FA-anläggning är av strategisk vikt för Piteå hamn, Pireva och Piteå kommun. Ulrika Nilsson, VD Piteå hamn ser också positivt på den nya verksamhetsutövaren, hon menar att ”Pireva och Piteå hamn har samverkat kring utvärdering och val av ny verksamhetsutövare. Stena är en långsiktigt stabil aktör, som har för avsikt att utveckla verksamheten inom avfallshantering för att göra den långsiktigt konkurrenskraftig, vilket kommer att gynna Piteå hamn och andra företag som köpare av avfallstjänster. Den största drivkraften för Piteå hamn som markägare är att den nya verksamhetsutövaren kommer att lämna betydande bidrag till utvecklingen av Haraholmens industriområde via utveckling av tjänster inom avfall och återvinning.”

Efter en slutgiltig budgivningsrunda bland de intresserade aktörerna har Pireva och Piteå hamn denna vecka signerat avtal med Stena som ny ägare och långsiktig förvaltare av verksamheten. Två av sju medarbetare följer med till Stena och de fem andra medarbetarna vid Pireva kommer att arbeta vidare vid energihamnen. ”En stark aktör på marknaden i form av Stena kommer att vara gynnande för kommande etableringar och öka möjligheterna för utveckling av industriområdet. Hårdare miljökrav gör att det bland annat krävs ett nytt miljötillstånd och ökade affärsvolymer behövs för att säkerställa kostnadseffektivitet,” säger Johan Bäcklin VD Pireva

”Det här är en strategiskt viktig affär för Stena Recycling som vi är glada över och som betyder mycket för vår verksamhet. Det finns ingen liknande anläggning i Norrland och förvärvet innebär att vi kan utöka och stärka vårt erbjudande till våra kunder i norra Sverige, med fler hållbara och resurseffektiva cirkulära lösningar. Verksamheten och den kompetens som finns på anläggningen blir en viktig plattform som vi avser att investera ytterligare i, inte minst för att möta den starka industriella utvecklingen i norra Sverige,” säger Fredrik Pettersson VD Stena Recycling Sverige.

I Piteå bedriver bolaget sedan många år tillbaka återvinningsverksamhet på Hammarvägen i Öjebyn och i övriga Norrbotten finns Stena Recycling även i Luleå, Älvsbyn och Kiruna.

”Anläggningen blir ett viktigt nav för vår möjlighet att ta hand om våra kunders farliga avfall, inom bland annat processindustrin, och därmed skapa värdefulla resurser som kan användas på nytt. Genom att nu stärka vår närvaro i Piteå, kan vi också minska antalet långväga transporter vilket vi vet är viktigt för våra kunder och för vår möjlighet att minska vårt klimatavtryck,” säger Jan-Erik Andersson Affärsområdeschef Farligt avfall Stena Recycling.

Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Med 1 700 engagerade medarbetare och 90 anläggningar över hela landet skapar bolaget långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället i stort.


Pressmeddelande 2022-01-21 


Kontaktuppgifter:

Josefin Sjögren, kommunikationsansvarig
josefin.sjogren(at)pireva.se
0911–93107