Länk till Pireva startsida

Pireva rustar organisationen för framtiden

Pireva står inför stora utmaningar inom de närmaste åren. Omfattande förändringar väntar för både Affärsområde Vatten och Affärsområde Återvinning. Inom uppdraget för Affärsområde Vatten ska ett nytt vattenverk stå färdigt år 2030 och cirka år 2034 bör även en förnyelse avseende avloppsreningsprocesserna genomföras.

Affärsområde Återvinning står inför en av de största förändringarna inom svensk avfallshantering någonsin när den fastighetsnära insamlingen (FNI) ska vara infört i alla typer av hushåll senast den 1 januari 2027. Affärsområde Återvinning ska också arbeta för ett ökat återbruk vilket innebär en vidareutveckling av Bredviksbergets återvinningscentral.

Omorganisation

Två nya enheter bildas och nuvarande Återvinningchef Johanna Lundström blir Pirevas nya marknadschef. Därför kommer en rekrytering av Återvinningschef att påbörjas omgående

Återvinning

För att klara de stora utmaningar som väntar kommer nu en omorganisation genomföras. Uppdraget för Affärsområde Återvinning kommer att renodlas och en ny återvinningschef kommer att rekryteras. 

Marknad

Utvecklas till ny enhet för marknad och kommuniation. En marknadsavdelning ska bildas bestående av kundservice, kommunikation, sälj samt kund- och tjänsteutveckling. Marknadsavdelningen ska arbeta bolagsövergripande och kommer att ledas av en marknadschef som är direkt underställd bolagets VD. Marknadschefen tillhör också bolagets ledningsgrupp. Johanna Lundström tillträder den nya tjänsten den 19 augusti.