Länk till Pireva startsida

Ny skyltstandard på Bredviksberget - ingenting är brännbart

Nu skyltar Pireva om återvinningscentralen på Bredviksberget. Det görs enligt en ny nordisk skyltningsstandard som ska bidra till en ökad sortering samt att göra det enklare för piteborna att sortera rätt.

Arbetet med den nya skyltningen är redan igång, och de största förändringarna är att brännbart och deponi tas bort. Istället ersätts de av två nya begrepp: energiåtervinning och ej återvinningsbart. 

– Förhoppningen med den nya skyltningen är att vi ska kunna öka andelen korrekt återvunna artiklar. Vi förstår att de nya begreppen kan skapa frågor kring hur man sorterar och därför har vi på plats extra informationstavlor med exempel på vad som skall sorteras vart, säger Erik Lundberg, driftledare på Bredviksberget ÅVC.

 

Han välkomnar den nya skyltningen som ska göra det tydligare och lättare för piteborna. Energiåtervinning är sådant som blir till elenergi och fjärrvärme, och ej återvinningsbart allt material som helt enkelt inte får sorteras på annat sätt.


Under 2023 pågår ett större arbete med att skylta om i hela Piteå. Utöver Bredviksberget skyltas även alla miljörum om som finns vid stadens flerfamiljshus. Initiativtagare till det nya skyltsystemet är Avfall Sverige, med det övergripande målet att alla renhållningsbolag i Sverige ska använda de nya skyltarna under de kommande åren.

Johanna Lundström, Återvinningschef på Pireva, välkomnar också de nya skyltarna.

– Målet är en ökad materialåtervinning och utsortering av material som går att använda igen. Vi måste hjälpas åt att spara på jordens resurser. Genom att Piteå är med och följer nordisk standard bidrar vi till att uppnå det målet. Att vi använder samma symboler som övriga Norden förenklar också för resenärer som besöker något av de övriga nordiska länderna att sortera rätt när de är på besök, säger hon.

- Ej återvinningsbart

- Energiåtervinning