Länk till Pireva startsida

När matavfallspåsarna tar slut

Påsens hållbarhet är 1-2 år

Matavfallet ska sorteras i särskild påse av nedbrytbar majsstärkelse innan det läggs i det bruna sopkärlet. Vi delar ut matavfallspåsar tillsammans med en behållare att ha påsen i.
Så här får du som bor i en villa nya påsar:
  • Fäst en tom påse i handtaget på bruna matavfallskärlet när det är dags för tömning. Se till att påsen sitter väl synligt mitt på handtaget. Nästa gång sopbilen tömmer kärlet för matavfall lämnar chauffören en ny omgång med påsar på locket till kärlet (se bild).
  • Hämta nya påsar hos vår kundservice på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Så här får du som bor i lägenhet nya påsar:

  • Du som bor i lägenhet får påsar från din hyresvärd eller fastighetsskötare. Kontakta din hyresvärd eller fastighetsskötare ifall du saknar påsar.

Så här får du som bor i fritidshus nya påsar:

  • Du som har sortering av matavfall vid ditt fritidshus hämtar nya matavfallspåsar hos vår kundservice på Bredviksbergets avfallsanläggning eller på vårt kontor, Garagevägen 3 i Öjebyn.

Begränsad hållbarhetstid
Matavfallspåsen är tillverkad av ett stärkelsematerial i majs som gör att den är 100% nedbrytbar. Påsen har en hållbarhetstid på ca 1-2 år, tänk därför på att inte bygga lager av påsar.